Diller

Ders İçerikleri

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÖĞRETİM PLANI

 

I.YARIYIL                                                                                                   II.YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

İOÖ 101

Okul Öncesi Eğitime Giriş

3

0

3

 

A

İOÖ112

Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

3

0

3

A

İOÖ 103

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

3

0

3

 

GK

İOÖ120

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

A

İOÖ 105

Psikoloji

2

0

2

 

GK

AİT110

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

GK

İOÖ 119

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2

 

GK

ENF104

Bilgisayar II

2

2

3

GK

AİT 109

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

 

GK

YDİ108

Yabancı Dil II

3

0

3

GK

ENF 103

Bilgisayar I

2

2

3

 

GK

İOÖ114

Eğitim Felsefesi

2

0

2

GK

YDİ 107

Yabancı Dil I

3

0

3

 

MB

EGT192

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

MB

EGT 191

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

20

2

21

 

TOPLAM

17

2

18

 

 

III.YARIYIL                                                                                                               IV.YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

İOÖ 203

Anne-Çocuk beslenmesi

2

0

2

 

A

İOÖ 206

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II

3

0

3

A

İOÖ 205

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I

3

0

3

 

A

İOÖ 208

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

A

İOÖ 207

Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

2

2

3

 

A

İOÖ 210

Matematik Eğitimi

3

0

3

A

İOÖ 209

Çocukta Oyun Gelişimi

2

0

2

 

A

İOÖ 212

Çocuk Ruh Sağlığı

3

0

3

GK

İOÖ 211

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

 

A

İOÖ 214

Drama

2

2

3

MB

EGT 291

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

 

GK

İOÖ 216

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

A

 

SEÇMELİ (ALAN)

3

0

3

 

MB

EGT 292

Öğretim Tek ve Materyal Tasarımı

2

2

3

 

İOÖ 219

Yaratıcı Yazma Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İOÖ 221

Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İOÖ 223

Okul Öncesi Eğitim Modelleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İOÖ 225

Medya ve Çocuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

17

2

18

 

TOPLAM

17

4

19

 

V.YARIYIL                                                                                                                      VI. YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

İOÖ 301

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

2

2

3

 

A

İOÖ302

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

A

İOÖ 303

Müzik Eğitimi I

1

2

2

 

A

İOÖ304

Müzik Eğitimi II

2

2

3

A

İOÖ 305

Fen Eğitimi

2

2

3

 

A

İOÖ306

Materyal Geliştirme

2

2

3

A

İOÖ 307

Görsel Sanatlar Eğitimi

2

2

3

 

GK

İOÖ308

Etkili İletişim

3

0

3

GK

İOÖ 309

İstatistik

2

0

2

 

GK

İOÖ310

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

MB

EGT383

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

 

GK

İOÖ312

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

MB

EGT393

Sınıf Yönetimi

2

0

2

 

MB

EGT390

Özel Eğitim

2

0

2

MB

EGT391

Okul deneyimi I

1

4

3

 

MB

EGT392

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

TOPLAM

14

14

21

 

TOPLAM

17

8

21

 

VII.YARIYIL                                                                                                     VIII.YARIYIL

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

İOÖ401

Anne-Baba Eğitimi

2

0

2

 

A

İOÖ402

İlköğr. Hazırlık ve İlköğretim Progr.

2

0

2

A

İOÖ403

Araştırma Projesi I

1

2

2

 

A

İOÖ404

Araştırma Projesi II

1

2

2

MB

EGT497

Rehberlik

3

0

3

 

MB

EGT492

Türk Eğ. Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

MB

EGT493

Öğretmenlik Uygulaması-I

2

6

5

 

MB

EGT494

Öğretmenlik Uygulaması-II

2

6

5

A

 

SEÇMELİ II  (ALAN)

2

0

2

 

A

 

SEÇMELİ III  (ALAN)

3

0

3

 

İOÖ411

Kaynaştırma Eğitimi

 

 

 

 

 

İOÖ412

Erken Çocukluk Eğ. Yeni Yaklaşımlar

 

 

 

 

İOÖ413

Çocuklarda Davranış Bozuklukları

 

 

 

 

 

İOÖ414

Çocuğu Tanıma Teknikleri         

 

 

 

 

İOÖ415

Okul Öncesinde Proje Yaklaşımı

 

 

 

 

 

İOÖ420

Teknolojinin Okul Öncesi Programlardaki Yeri

 

 

 

 

 

İOÖ427

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi

 

 

 

 

 

İOÖ424

Dil ve Kavram Öğretimi              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

SEÇMELİ IV  (ALAN)

2

0

2

GK

 

SEÇMELİ ( GENEL KÜLTÜR )

3

0

3

 

 

İOÖ416

Fen ve Doğa Etkinlikleri Tasarlama

 

 

 

 

İOÖ417

Güzel ve Etkili Konuşma

 

 

 

 

 

İOÖ418

Mesleki İngilizce

 

 

 

 

 

İOÖ419

Öğretmenlik Etiği

 

 

 

 

 

İOÖ422

Okul Öncesinde Aile Katılım Etkinlikleri

 

 

 

 

İOÖ421

İletişim ve Teknoloji

 

 

 

 

 

İOÖ426

Okul Öncesi Eğitim Programları

 

 

 

 

İOÖ423

Sosyal Beceri Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İOÖ425

Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

13

8

17

 

TOPLAM

17

8

21

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

İOÖ 101 Okul Öncesi Eğitime Giriş                                                                           (3-0-3)

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

İOÖ 103 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi                                                                    (3-0-3)

İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi.

İOÖ 105 Psikoloji                                                                                                         (2-0-2)

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

İOÖ 119 Türkçe I:Yazılı Anlatım                                                                                  (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

AİT 109 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                                                 (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

ENF 103 Bilgisayar I                                                                                                     (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

YDİ 107 Yabancı Dil I                                                                                                    (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

EGT 191 Eğitim Bilimine Giriş                                                                              (3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

II. YARIYIL

İOÖ 112 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım                                                                  (3-0-3)

Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.

İOÖ 120 Türkçe II:Sözlü Anlatım                                                                                  (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

AİT 110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                                                 (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

ENF 104 Bilgisayar II                                                                                                      (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

YDİ 108  Yabancı Dil II                                                                                                  (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

İOÖ 114 Eğitim Felsefesi*                                                                                           (2-0-2)

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

EGT 192 Eğitim Psikolojisi                                                                                         (3-0-3)
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

III. YARIYIL

İOÖ 203 Anne-Çocuk Beslenmesi                                                                              (2-0-2)

Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için  mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları.

İOÖ 205 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I                                                          (3-0-3)

0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.

İOÖ 207 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi                                                                             (2-2-3)

Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.

İOÖ 209 Çocukta Oyun Gelişimi                                                                                   (2-0-2)

Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak.

İOÖ 211 Eğitim Sosyolojisi*                                                                                         (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okul-çevre ilişkisi, okul ve şiddet.

EGT 291 Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                            (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

ALAN SEÇMELİ I  ( 3 0 3 )

İOÖ 219 Yaratıcı Yazma Çalışmaları                                                              (3-0-3)

Dilbilgisinin temel beceriler üzerine etkisi. Okuma-Yazma-Dinleme becerilerimizi dilbilgisi bakımından değerlendirilmesi.Yaratıcı yazma etkinlikleri (yaratıcı-öykü, şiir, masal, tekerleme v.s.)

İOÖ 221 Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile                                                           (3-0-3)

Anne-Çocuk İlişkisi, Baba-Çocuk İlişkisi, farkı ana-baba tutumları, Ana-baba ilişkisinin önemi, ana-baba-çocuk üçgeni, çocuğa eğitiminde diğer aile büyüklerinin etkisi, ailede iletişim, ana-baba-çocuk çatışmaları, başarılı ana-baba-çocuk ilişkisinin koşulları.

İOÖ 223 Okul Öncesi Eğitim Modelleri                                                                        (3-0-3)

Okul öncesi eğitiminin tarihsel temelleri ve felsefesi, okul öncesi eğitiminin güncel temelleri,  Türkiye’de okul öncesi eğitiminin gelişimi, Türkiye’ de kullanılan erken çocukluk eğitim modelleri: Ev ve kurum merkezli eğitim, mobil anaokulları, farklı ülkelerde okul öncesi eğitimi (Amerika, Rusya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Hindistan, Japonya, İran), farklı okul öncesi eğitim modelleri: Montessori modeli. Head Start, Yapılandırıcılık; DAP. Reggio Emilia Modeli, High Scope, Waldorf yaklaşımı.

İOÖ 225 Medya ve Çocuk                                                                             (3-0-3)

Bu derste, tarihsel, ekonomik, politik ve sosyal bağlamlarda medya çocuk ilişkisi incelenecektir. Genel hatları dersin içeriği şu başlıklardan oluşturmaktadır: Çocuk gelişimi ile ilgili teorilerin çocuk ve medya konusu ile alakalı yönleri, çocukların televizyon ve diğer medya araçlarına karşı tutumları ve algılarına, medya ile ilgili politikalar/yasalar, anne ve babaların çocuk ve medya konusundaki tutumları, medyanın çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimi üzerindeki etkisi.

IV. YARIYIL

İOÖ 206 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II                                                        (3-0-3)

0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar.

İOÖ 208 Çocuk Edebiyatı                                                                                             (2-0-2)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

İOÖ 210 Matematik Eğitimi                                                                                           (3-0-3)

Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.

İOÖ 212 Çocuk Ruh Sağlığı                                                                                          (3-0-3)

Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.

İOÖ 214 Drama                                                                                                               (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

İOÖ 216 Türk Eğitim Tarihi*                                                                                          (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 

EGT 292 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                           (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

V. YARIYIL

İOÖ 301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi                                                                (2-2-3)

Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular.

İOÖ 303 Müzik Eğitimi I                                                                                             (1-2-2)

Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.

İOÖ 305 Fen Eğitimi                                                                                                    (2-2-3)

Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul öncesi eğitim programlarında fen eğitimi.

İOÖ 307 Görsel Sanatlar Eğitimi                                                                               (2-2-3)

Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.

İOÖ 309 İstatistik*                                                                                                       (2-0-2)

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

EĞT 383 Özel Öğretim Yöntemleri I                                                                         (2-2-3)

Okul öncesi eğitim programında amaç ve kazanımlar, etkinliklerinin planlanması, yıllık, günlük ve etkinlik planlarının hazırlanması; eğitim programlarının değerlendirilmesi, okul öncesinde eğitim ortamları, materyal kullanımı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemleri, aile katılımı.

EĞT 393 Sınıf Yönetimi                                                                                             (2-0-2) 

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

EĞT 391 Okul Deneyimi                                                                                             (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

VI. YARIYIL

İOÖ 302 Özel Öğretim Yöntemleri II                                                                        (2-2-3)

Okul öncesi eğitim ortamlarının incelenmesi, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin belirlenmesi(drama, oyun, şarkı, örnek olay, gösteri, gezi-gözlem, hikaye, soru-cevap, tartışma, proje), materyallerin hazırlanması, daha önce hazırlanmış öğretim uygulamalarının izlenmesi, mikro öğretim uygulamaları.

İOÖ 304 Müzik Eğitimi II                                                                                           (2-2-3)

Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.

İOÖ 306 Materyal Geliştirme                                                                                     (2-2-3)

Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme.

İOÖ 308 Etkili İletişim                                                                                                (3-0-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

İOÖ 310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

İOÖ 312 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2) 

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

EĞT 390 Özel Eğitim  (2-0-2)                                                                                                        

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

EĞT 392 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

VII. YARIYIL

İOÖ 401 Anne-Baba Eğitimi (2-0-2)

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı.

İOÖ 403 Araştırma Projesi I (1-2-2)

Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma.

EĞT 497 Rehberlik (3-0-3)                                                                                     

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, okul öncesinde rehberlik, çocuğu tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

EĞT 493 Öğretmenlik Uygulaması I (2-6-5)

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.

ALAN SEÇMELİ II  (2 0 2 )

İOÖ 411 Kaynaştırma Eğitimi (2-0-2)

Temel Kavramlar, Kaynaştırma Eğitimi ile ilgili yasal düzenlemeler nasıl olmalıdır? Ailenin katılımı.Kaynaştırma eğitimi alan çocukların diğer çocuklarla ilişkisi. Etkili ve başarılı bir kaynaştırma için dikkat edilecek noktalar. Okul ile ÖEM arasındaki işbirliğinin düzenlenmesi. Kayıtlar.

İOÖ 413 Çocuklarda Davranış Bozuklukları (2-0-2)

Öfke nöbetleri, şişmanlık, inatçılık, çalma, okul korkusu, çekingenlik, parmak emmek, altını ıslatmak,dışkı kaçırmak, saldırganlık, çocukta yalan, kekemelik, tik, uyku bozuklukları, çocukluk mastürbasyonu, tırnak yeme alışkanlığı, kıskançlık.

İOÖ 415 Okul Öncesinde Proje Yaklaşımı (2-0-2)

Proje yaklaşımının tanımı ve dayandığı felsefe. Proje yaklaşımının amaçları. Proje çalışmalarının program içerisindeki yeri. Proje çalışmalarında konunun belirlenmesi.Proje etkinlikleri.proje Yaklaşımında öğrenme fırsatları.Proje çalışmalarının evreleri. Proje çalışmalarının yararları.

İOÖ 427 Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi (2-0-2)

Bu ders, okul öncesi eğitiminde sıra dışı yeteneğe sahip, üstün potansiyele sahip istisnai öğrencilerin eğitimine yönelik bir derstir. Üstün nitelikli öğrenciler için akranlarından farklı olarak özel ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik farklı eğitim stratejileri gerekmektedir. Bu ders kapsamında öğretmen adayları, üstün yetenekli öğrencilerin tanımlanması, saptanması ve onların eğitimi için gerekli strateji ve modelleri öğrenirler.

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ (3 0 3 )

İOÖ 417 Güzel ve Etkili Konuşma ( 3-0-3 )

Bu derste güzel konuşma için gerekli olan iletişim becerileri, beden duruşu (duruş/hareket), jestler, yüz ifadesi, uyumlu beden dili, ses ve sesin kullanımı, dil ve anlamsız sözcükler, göz teması, mizah, giyim ve dış görünüş, doğallık, bir konuşma hazırlamak için gerekli olan altın kurallar, genel hazırlık, konuşma öncesi hazırlık, Konuşmacının rolü ve tutumu, dikkatleri yakalama, kontrolü elinde tutma, olumlu hava yaratma, açık iletişim, konuşmanın geliştirilmesi, köşe taşları, yaratma, gruplandırma, oluşturma, prova, izleyiciyi katma teknikleri, sorular ve cevaplar, soru ve cevap uygulamasında teknikler, güzel konuşmanın altın kuralları uygulamalı çalışmalarla verilecektir.

İOÖ 419 Öğretmenlik Etiği ( 3-0-3 )

Etik, Meslek etiği, Öğretmenlik mesleği konusunda sorumluluk bilincinin verilmesi,  öğretmenlik etiğine uygun davranışların kazandırılması, eğitim-öğretimde etik kurallar.

İOÖ 421 İletişim ve Teknoloji ( 3-0-3 )

İletişim sürecinin başlıca öğeleri, kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geribildirim, gürültü faktörü, kitle iletişimi, davranış ve tutumlar.

İOÖ 423 Sosyal Beceri Eğitimi ( 3-0-3 )

Sosyal gelişme kuramları ve sosyal beceriler, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları ve özel gereksinimi olan çocuklar açısından sosyal beceriler, sosyal becerilerin özellikleri ve türleri, sosyal beceri eğitiminin teknikleri, başlangıç düzeyindeki sosyal beceriler, ileri düzeyde sosyal beceriler, duygularla başa çıkma becerileri, saldırganlığa alternatif beceriler, stresle başa çıkma becerileri, planlama becerileri ve uygulama ve değerlendirme becerileri.

İOÖ 425 Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi ( 3-0-3 )

Öğrencilere, değerler eğitimi ve evrensel değerleri tanıtabilme, değerler eğitiminde ailenin öneminin ve yükümlülüklerinin açıklanması, okulların, eğitimcilerin değerler eğitiminde rollerinin tanıtılması, programda değerler eğitiminin yeri ve önemini açıklayabilme, okul öncesi eğitime uygun değerler eğitimi etkinliklerini geliştirebilme, uygulayabilme, sunum yapabilme, değerlendirebilme becerisi kazandırılması

VIII. YARIYIL

İOÖ 402 İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (2-0-2)                                          

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.

İOÖ 404 Araştırma Projesi II (1-2-2)

Araştırma Projesi I dersinde başlatılan(verileri toplanmış olan) projenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştırılması ve sunulması.

EĞT 492 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)                                              

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

EĞT 494 Öğretmenlik Uygulaması II (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

ALAN SEÇMELİ III (3 0 3 )

İOÖ 412 Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (3-0-3)

Ev merkezli erken çocukluk eğitimi.Portege erken çocukluk dönemi eğitimi programı. Ev okul uygulamaları. (Homeschooling) (Ev okulunun tanım ve genel tarihçesi, ev okulu eğitimi programı, ev okulunun geleceği.)  Proje Yaklaşımı.

İOÖ 414 Çocuğu Tanıma Teknikleri (3-0-3)

Okul öncesi eğitiminde çocukları tanımanın gereği ve önemi, çocukları tanımada uyulması gerekli temek prensipler, çocukların tanınması gereken yönleri, çocukları tanımada kullanılan temel teknikler, gözlem, görüşme, ev ziyaretleri, anket, sosyometri, kimdir bu, otobiyaografi, rol dağılımı, tanıma sonuçlarının eğitime yansıması.

İOÖ 420 Teknolojinin Okul Öncesi Programlardaki Yeri (3-0-3)

Bu dersin amacı teknolojinin okul öncesi eğitim veren kurumlardaki yerini, öğretmen ve öğrenciler açısından incelemektir. Genel hatları dersin içeriği şu başlıklardan oluşturmaktadır: okul öncesi öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik öğretim teknolojilerinin özellikleri, anasınıflarının teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, okul öncesi çağa yönelik yazılımların incelenmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için hazırlanan uzaktan eğitim programlarının incelenmesi, Türkiye'de ve dünyada okul öncesi dönemde öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

ALAN SEÇMELİ IV ( 2 0 2 )

İOÖ 416 Fen ve Doğa Etkinlikleri Tasarlama (2-0-2)

Fen ve doğa temel kavramları bu kavramların günlük hayattaki uygulamaları, fen ve doğa etkinliklerinin uygulamaları ve öğrenci etkinliklerini tanıma, tasarlama ve uygulama becerisi kazandırma.

İOÖ 418 Mesleki İngilizce (2-0-2)                                                                                        

Okul Öncesi ve Okul Öncesi Eğitimi içerikli kavram ve ilkelerin tanıtılması, İngilizce kitap ve makalelerin okunması ve incelenmesi, İngilizce bir araştırma projesinin hazırlanması ve yazılması.

İOÖ 422 Okul Öncesinde Aile Katılım Etkinlikleri (2-0-2)

Çocuğun gelişiminde aile katılımının önemini kavrayabilme, aile katılım çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilme, aile katılım programı hazırlayabilme

İOÖ 426 Okul Öncesi Eğitim Programları (2-0-2)

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Tanıtımı ve ilgili eklerin incelenmesi, okul öncesi eğitimi programında aile katılımı çalışmaları, aylık plan hazırlama, günlük eğitim akışı hazırlama, aylık plana uygun etkinlikler hazırlama, etkinliğin, günün ve aylık planın değerlendirilmesi.

İOÖ 424 Dil ve Kavram Öğretimi (2-0-2)

Erken çocukluk döneminde dil ve okuma-yazma gelişimi, okuma öncesi ve yazma öncesi etkinlikler, okuma-yazma temelli eğitim programı ve öğrenme ortamı hazırlama, okuma-yazma çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazanılması, dil kazanımı ile ilgili kuramsal yaklaşımlar, okul öncesi dönemde dil ve kavram gelişimi, okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, kapsamı ve öğretmenin rolü, okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının eğitim programına dâhil edilmesi.

 

 

Türkçe