Diller

Genel Bilgi

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılından bu yana ülkemizin ihtiyaç duyduğu okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü çatısı altında açılmıştır. Beş doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi olmak üzere toplam sekiz (8) öğretim elemanının görev yaptığı ana bilim dalımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda sekizinci dönem öğrencileri mezun edilmiştir. 

Türkçe